Guider

Guide: Salesbuilder

Med Salesbuilder kan du mäta effektivitet, tillväxt och resultatförbättring. Salesbuilder är strategisk säljutveckling som ger resultat med fokus på lönsamhet, tillväxt, effektiv säljorganisation & säljstyrning.

Läs mer
page 1 of 2

Insiktsbloggen

Vi söker Konsulter som kan skapa TILLVÄXT

Är du duktig på att bygga starka relationer, gillar att driva processer, har en förmåga att sälja och påverka människor och affärer i en positiv riktning? Vill du ingå i en grupp bestående av flera duktiga och erfarna konsulter som utbyter erfarenheter och kontakter? Vi söker fler konsulter som kan ledarskap & försäljning! Ta möjligheten […]

Läs mer

Hur ser du på säljutveckling?

Hur skulle du beskriva säljavdelningen på ditt företag? Klart är att det finns lika många möjligheter till utveckling som det finns fällor till ett misslyckande. Här är några exempel på att kreativitet i tankearbetet där alla inom säljfunktionen är involverade kan betyda mycket för säljframgångarna! Säljprocessen ”Vi studerade ett bolags säljprocess. De gånger de varit  extremt [...]

Läs mer

Går det att träna upp säljeffektiviteten?

Ledningen i företaget upplevde att säljarna var för lite aktiva! Att de gjorde för få nykundsbesök och inte bearbetade sina befintliga kunder tillräckligt mycket. Flera av säljarna hade arbetat länge och några var helt nyanställda. Vi föreslog att vi skulle göra en effektivitetsanalys för att få insikt om hur säljarna upplevde sin egen säljförmåga, försäljningschefens […]

Läs mer

Coaching, Mentorskap & Konsult

Många begrepp inom samma område. Förvirrande lika men ändå med lite olika innehåll. I takt med att fler och fler individer och företag använder sig av extern hjälp för kompetensutveckling ökar också begreppen och titlar inom området. Här finns ett stort flöde av kombinationer. Andlig mentor, informell mentor, intern mentor, affärscoach, karriärscoach, motivationscoach, livscoach, idrottscoach [...]

Läs mer

Rätt partner vid internationell expansion!

Något många missar vid sin internationella expansion är valet av partner på sin tilltänkta exportmarknad. Här hamnar alltför många i problemet att den utlovade försäljningen inte alls blev som man förutsatt dig. Du har visat din produkt på en mässa och responsen har varit bra. Flera företag har sagt sig vara intresserade av att representera […]

Läs mer

Vilka lönekostnader har vi för en medarbetare?

Medarbetarna är företagets viktigaste resurs! Att ha personal anställd kostar en hel del, ger naturligtvis mycket nytta och innebär även intäkter, men här tänkte vi fokusera på just kostnaderna och dissekera vad de består av. Naturligt sätt att börja kartlägga kostnaderna är från lönekostnaderna, bruttolön, semesterlön och sociala avgifter finns alltid, de är lagstadgade. Betalar […]

Läs mer

En god strategi – men sedan då?

En väl utarbetad strategi är fundamentet för en långsiktigt hållbar organisation. Hos många är emellertid strategi ett missförstått begrepp och mycket okunskap cirkulerar, varför verksamheter ofta stagnerar eller till och med går under. Samtidigt finns det dom som får rätsida på sitt strategiarbete och naturligtvis dom som professionellt från början formar en riktig strategi. Väl […]

Läs mer

Ledarskap genom kunskaper om hjärnan

Utveckla ditt ledarskap genom kunskaper om hjärnan Vår hjärna är en fantastisk konstruktion men är i grunden konstruerad för en annan tidsålder. Genom att förstå hur hjärnan fungerar och påverkar våra tankar, beteende och känslor, kan du bli bättre på att ta kontroll och hantera situationer, stress och förbättra samarbeta med andra. Det är syftet […]

Läs mer

Vi vill bli störst, vi vill vara framgångsrika, vi vill bli framtidens bolag!

Hur går vi från att bara ha en strategi och riktning på papper till att hela verksamheten jobbar för att utveckla konkurrenskraft? Från en strategi till ett verkligt beteende! En vision, en ledstjärna, en riktning som visar vart bolaget ska, är en strävan som driver en motor i organisationen som stimulerar, utmanar och kittlar till engagemang. […]

Läs mer

Ställer du om kompetensutvecklingen inför “framtiden” eller missar du tåget?

Enligt senaste rapporten från World Economic Forum, kommer robotar, AI och andra former av automatiseringar att ta över 75 miljoner jobb innan 2022. Vilken kompetensutveckling satsar du på för att möta framtiden? Det är kanske en utveckling som många anat, men att den kommer så snabbt och i så hög utsträckning kan vara smått chockerande […]

Läs mer