Guider

Guide: Salesbuilder

Med Salesbuilder kan du mäta effektivitet, tillväxt och resultatförbättring. Salesbuilder är strategisk säljutveckling som ger resultat med fokus på lönsamhet, tillväxt, effektiv säljorganisation & säljstyrning.

Läs mer
page 1 of 2

Insiktsbloggen

Prissättning – helt avgörande

Hur man sätter pris är helt avgörande för alla verksamheter! Det finns få beslut i ett företag som har så stora konsekvenser, det kan skapa förutsättningar för tillväxt, vilken kvalité som ska erbjudas, vilken uppfattning kunder har om ditt erbjudande och givetvis resultat och lönsamhet, med mera. Ändå behandlas prissättning ganska rutinmässigt i många företag. […]

Läs mer

Campus Nyköping

Celavi Verksamhetsutveckling har fått förtroendet av Nyköpings kommun att bygga upp, organisera, bemanna och inledningsvis även driva en ny verksamhet! Campus Nyköping Företag (CNF)   Bakgrunden till verksamheten är alla utredningar pekar på är att det största hindret för företagens tillväxt är kompetensförsörjning. De saknar arbetskraft med rätt kompetens. Samtidigt uttrycker merparten av [...]

Läs mer

Hur blir affärerna och intäkterna?

-Hur blir affärerna och intäkterna? Det är bara att inse – nu är vi tillbaka i verkligheten. Vi träffas, utbyter lite sommarminnen… och sen kommer frågan och funderingarna: ”Hur kommer det att gå med affärerna under hösten?” Vi skruvar lite på oss och säger nå’t i stil med att det är lite trögt nu så […]

Läs mer

Säljstyrning kräver helhetstänk!

För att bli framgångsrik i säljarbetet krävs strategiskt tänk! En organisation med fokus på lönsamhet, tillväxt, effektiva processer & säljstyrning kräver ett helhetstänk från ledningen. Kunder, säljare, säljledning, säljkultur och processer är alla kugghjul som samverkar och påverkar företagets lönsamhet. Tydliga processer för att, -hitta, -vinna & utveckla nya och befintliga [...]

Läs mer

Varför blir många affärsplaner aldrig genomförda?

Affärsplaner – bra tankar som saknar en plan för genomförande Alla vet att det hänger på just genomförandet – bolag med en halvbra strategi och bra genomförande lyckas oftast bättre än företag med brilliant strategi och dålig genomförandekraft. Hur gör vi då om våra affärsplaner från snygga dokument till tydliga, praktiska styrverktyg för verksamheten och ledningen? […]

Läs mer