Guider

Guide: Salesbuilder

Med Salesbuilder kan du mäta effektivitet, tillväxt och resultatförbättring. Salesbuilder är strategisk säljutveckling som ger resultat med fokus på lönsamhet, tillväxt, effektiv säljorganisation & säljstyrning.

Läs mer
page 1 of 2

Insiktsbloggen

Din resa till framgång?

Man kan jämföra coaching med att vara på en resa till framgång Resan har sitt fokus på att förflytta eller rättare sagt utveckla individen från ett läge till ett annat. Coaching handlar om kommunikation och lärande. Coaching är ett verktyg för förändring till något bättre. Coaching innebär respekt och stort intresse för andra människor och […]

Läs mer

Kompetensutveckling

Har era medarbetare rätt kompetens? Idag krävs att verksamheten ständigt förbättras och håller riktningen för att minska kvalitetsbrister och behålla konkurrenskraft. Medarbetarnas kompetenser behöver utvecklas kontinuerligt. Marknaden utvecklas ständigt vilket också kräver att medarbetarna hänger med och känner sig trygga i sina roller. De måste klara arbetet de utför idag men samtidigt [...]

Läs mer

Behov av en mentor eller coach?

Behov av en mentor eller coach Att fråga efter hjälp eller råd har alltid varit en svår fråga. Inte minst om du i din position förväntas vara den som vet hur din organisation skall drivas framåt och vara den som visar vägen när det krisar. Det är ju trots allt det som du är tillsatt […]

Läs mer

Affärsplan – mindre krångligt än du tror

För många småföretagare innebär ordet ”affärsplan” en stor och komplicerad process. Man tänker att man måste få med varje liten del med precision. Inget får glömmas och det ska i detalj framgå hur du och ditt företag ska ta er framåt. I mycket är det riktigt att man måste vara detaljerad i vad man vill uppnå, […]

Läs mer

Rätt service eller bästa service?

Kunden har alltid rätt. Kunderna är vår viktigaste tillgång. Hur många gånger har vi hört liknande påståenden? Företagsledningen vet att kunden borde stå i centrum för företagets beslut men tappar ofta kundfokus på vägen för att optimera företagets resultat. Service berör. Alla har en åsikt men nöjd och missnöjd är subjektiva känslor vilket gör det […]

Läs mer

Lägg organisationens pussel!

Ett av de främsta hindren för att en organisation ska bli framgångsrik är ”stuprör”. Istället för en helhet planerar, tänker och agerar de olika enheterna inom organisationen var för sig. Och i detta förloras mycket av värdefull kunskap, information, tid samtidigt som resurserna används ineffektivt. Här gäller det istället att se, förstå och skapa totalbilden […]

Läs mer