Guider

Guide: Salesbuilder

Med Salesbuilder kan du mäta effektivitet, tillväxt och resultatförbättring. Salesbuilder är strategisk säljutveckling som ger resultat med fokus på lönsamhet, tillväxt, effektiv säljorganisation & säljstyrning.

Läs mer
page 1 of 2

Insiktsbloggen

Vi vill bli störst, vi vill vara framgångsrika, vi vill bli framtidens bolag!

Hur går vi från att bara ha en strategi och riktning på papper till att hela verksamheten jobbar för att utveckla konkurrenskraft? Från en strategi till ett verkligt beteende! En vision, en ledstjärna, en riktning som visar vart bolaget ska, är en strävan som driver en motor i organisationen som stimulerar, utmanar och kittlar till engagemang. […]

Läs mer

Ställer du om kompetensutvecklingen inför “framtiden” eller missar du tåget?

Enligt senaste rapporten från World Economic Forum, kommer robotar, AI och andra former av automatiseringar att ta över 75 miljoner jobb innan 2022. Vilken kompetensutveckling satsar du på för att möta framtiden? Det är kanske en utveckling som många anat, men att den kommer så snabbt och i så hög utsträckning kan vara smått chockerande […]

Läs mer

Har dagens säljare blivit rädda för att använda telefonen?

Håller digitaliseringen på att göra oss rädda för den personliga kontakten? Frågan är högst relevant när det gäller dagens säljkår där mycket av säljarbetet och kommunikation sker via mejl. Innan den digitala revolutionen var det mest vanliga sättet att söka upp en potentiell eller befintlig kund att man ringde ett samtal.  Den så kallade ”telefonskräcken” […]

Läs mer

Leder resultatkultur till bättre affärer?

Vi vet alla att även om affärsplanen är analytisk och välformulerad med nydanade affärsmodeller och strategier, så sker det inga förändringar om inget av det verkställs. Men vi vet också att det oftast är där det fallerar. Det är säkert ingen tillfällighet om ett företag får mer gjort än andra. Vår uppfattning är att mycket […]

Läs mer

Är du tillräckligt motiverad?

Hur viktig är egentligen motivationen för att åstadkomma en förändring? Alla känner vi väl var och en, att vissa dagar är roligare och bättre än andra. Vissa dagar har man en enorm lust, hinner med en massa saker, är kreativ och positiv. Andra dagar känns det mesta dåligt, tråkigt och…man känner att…tänk om jag kunde göra… Visserligen kan […]

Läs mer

Strategi eller inte en strategi – det är frågan!

En välmående organisation förutsätter en god strategi. Strategia – alltså att vinna hela kriget inte bara enstaka slag. Analogt med andra centrala begrepp och faktorer – vision, mål, värderingar – förekommer dock mycket okunskap och missförstånd, även bland dom som faktiskt lägger ner tid och energi på strategiarbetet. Här finner du de tre kanske viktigaste sakerna […]

Läs mer