För många småföretagare innebär ordet ”affärsplan” en stor och komplicerad process. Man tänker att man måste få med varje liten del med precision.

Inget får glömmas och det ska i detalj framgå hur du och ditt företag ska ta er framåt. I mycket är det riktigt att man måste vara detaljerad i vad man vill uppnå, men för de flesta är detta i slutändan en relativt enkel process om man är klar över sin affärsidé och vilka mål man vill nå.

En affärsplan kan bestå av ett dokument på 25 sidor, men den kan också finnas på några få sidor. Allt är avhängigt av hur detaljerad du vill vara. Oavsett om du vill göra en bred och omfattande affärsplan eller en lite enklare variant, så finns det vissa hållpunkter som du behöver ha ögonen på.

Dessa kan beskrivas under fyra rubriker. 

Ditt nuläge

Kanske den viktigaste punkten när det gäller att bygga din affärsplan. Här gäller det att förstå i vilket läge din produkt eller tjänst befinner sig i. 

 • Vem, vilka är dina kunder?
 • Vilken kundnytta ger dina produkter/tjänster?
 • Vad är unikt med din produkt/tjänst?
 • Är dina kunder nöjda med ditt erbjudande? 
 • Om ja, vad är det kunderna gillar? Om nej, vad behöver du korrigera för att få dem mer nöjda?
 • Hur står du dig i konkurrensen? Hur ser ditt pris och prestanda ut gentemot existerande konkurrens på marknaden?
 • Skiljer sig din tjänst/produkt ifrån liknande produkter på marknaden?
 • Finns det något hos konkurrenterna som du ser gör den tjänsten/produkten attraktiv på marknaden?
 • Hur lätt är det att kopiera den?

Bestäm vad du har för mål. Vad du vill uppnå?

Fundera över dina generella mål. Vad vill du uppnå med ditt företagande?

 • Vill du skapa ett företag med kraftig tillväxt eller vill du ha det som en rullande verksamhet som ger dig trygghet och säker inkomst?

Sätt några specifika mål som du vill uppnå på såväl kort som längre sikt. De behöver vara kvantitativa, mätbara och realistiska. Mät kontinuerligt hur du ligger till mot målen. Om förutsättningarna förändras så kan du justera målen.

Viktigt är att du fortfarande har fokus på att nå de mål du satt upp.

Planera hur du ska komma dit

Sätt upp en plan med aktiviteter där du beskriver vad du behöver göra för att nå dina mål. Det kan vara sälj-och marknadsföringsaktiviteter, nya samarbeten, nya produkter, nya kundsegment m.m. Viktigt är som ovan att de är mätbara. 

 • När ska vissa saker vara gjorda? 
 • Vem har huvudansvaret för att de genomförs och vad förväntas de generera i form av intäkter?

Gör en finansiell budget

När du är klar med dina mål och har en tydlig  plan över aktiviteter för att nå målen är det dags att göra en ekonomisk summering. 

Vilka intäkter förväntas aktiviteterna ge och vilka kostnader finns för att nå dessa?

Om du är osäker så kan du göra budgeten utifrån olika scenarier. En med lite mindre intäkter och kostnader kopplade till denna där du kan se vad som händer om inte alla intäktsmålen infaller. Därefter gör du en motsvarande budget som du anser vara möjlig att nå med de aktiviteter du planerar. Till sist gör du en med lite mer högtflygande planer där du planerar en kraftigare ökning av dina intäkter. 

På så vis kan du laborera lite med hur framtiden skulle kunna se ut.

Oavsett om du gör en mer avancerad affärsplan eller håller dig till en förenklad så finns det en huvudfråga som man alltid måste ställa sig.

Varför ska kunden köpa av mig?

Om man inte har ett bra svar på det, så är risken att misslyckas överhängande!

Ladda ner guiden "Affärsplan som engagerar och blir genomförd"