Behov av en mentor eller coach

Att fråga efter hjälp eller råd har alltid varit en svår fråga. Inte minst om du i din position förväntas vara den som vet hur din organisation skall drivas framåt och vara den som visar vägen när det krisar. Det är ju trots allt det som du är tillsatt för att kunna hantera. Att då öppna sig och visa att jag kan ha nytta av ett oberoende bollplank, mentor, coach eller någon form av support är för många en mycket känslig fråga.

Är jag den kraftfulle ledaren som alla förväntar sig?

Under många år har just frågan om mentorskap varit något som hanterats internt med en person från det egna ledet med svar anpassade för den egna organisationen. Idag, i det mer dynamiska synsättet letar vi efter det som bättre skulle kunna kallas ”oberoende input”. Det vill säga, vi söker någon som oberoende av ditt företags- eller organisations kultur kan hjälpa och ge dig sin erfarenhet i dina frågeställningar. Allt för att göra dig till en bättre ledare och coach och därigenom bidra till ett bättre resultat i den organisation där du är verksam.

Fler ledare använder sig av en extern mentor eller coach

Vi tror att denna utveckling kommer att växa. Inte minst för att vår nyfikenhet på hur vi kan bli bättre i vårt ledarskap tilltar och att vi idag är mer öppna för extern inspiration och konsultation.

Måste en mentor vara en äldre vis man eller kvinna? Svar: Troligen inte! Jag kan absolut inget om segling, men jag har full tillit till min släkting som i full storm trots att hen inte har fyllt 25 år på ett erfaret sätt tar båten säkert i hamn. Jag frågar med glädje om hur det gick till och hur jag kan lära mig att göra detsamma!

Att hitta nya infallsvinklar och nya sätt som tar mitt ledarskap vidare genom ett coachande förhållningssätt som involverar och engagerar medarbetarna är en förutsättning för att skapa tillväxt och ökad lönsamhet!

Ladda ner guiden "Ett utvecklande ledarskap"