Gitte Blomgren och Christer Bang från Celavi Verksamhetsutveckling är expertskribenter i det digitala chefsverktyget Bonnier Management 360°.

Christer Bang skriver och filmas om affärsutveckling och verksamhetsstyrning, t ex målstyrning, affärsplanearbete och budgetering. Gitte Blomgren fokuserar på personalekonomiska områden, exempelvis analys av kostnader för personal (vad kostar en timme för arbetsgivaren), rekrytering, introduktion/inskolning, kompetensutveckling och sjukfrånvaro.

Följ länken så kan du testa det nyutvecklade verktyget kostnadsfritt i en vecka!

https://www.management360.se/start#!”