Som försäljningschef ansvarar du för att din säljavdelning ska nå uppsatta mål och att både avdelningen och säljarna får utvecklas.

Med andra ord är det ditt ansvar om det går bra eller dåligt för försäljningen. I det här inlägget har vi listat varför du är anledningen till att er försäljning dippar.

Du ägnar mer tid åt administration än coachning

Om du lägger för mycket tid på administration och operativt arbete istället för på dina säljare, kommer du inte ha tid att coacha dem i deras dagliga arbete. Det innebär att de inte heller kommer ha möjligheten att utvecklas i sin roll.

Du har inga tydliga säljmål

Att inte arbeta mot uppsatta mål på en säljavdelning är dödsdömt och förmodligen väldigt sällsynt. Ditt arbete är att göra dem så tydliga som möjligt så att dina säljare vet vilka krav de har på sig och vad de ska sträva mot.

Du integrerar inte sälj med andra avdelningar

Det är inte helt ovanligt att olika avdelningar på ett företag arbetar för sig själva och inte tillsammans. Vissa avdelningar kan till och med motverka varandra. Se till så att sälj integreras genom hela organisationen för att alla ska få en förståelse för varandras arbete.

Du tar på dig säljrollen

Fokuserar du på ditt eget säljande kommer du varken ha tid för dina befintliga säljare eller för att lära upp nyanställda.

Du är för mycket chef och för lite ledare

Tänk på att dina säljare vill bli sedda, uppskattade och få utvecklas för att trivas och vilja vara kvar på företaget. Därför är det viktigt att du fokuserar mer på dessa bitar än bara på siffror och månadens säljare.

Du löser problem med en quick fix!

Istället för att hitta en långsiktig lösning på ett problem så gör du korta punktinsatser som bara ger en kortsiktig lösning.

Om du känner igen dig i påståendena ovan bör du genast göra något åt det!

Ladda ner guiden "Maximera dina säljare och nå uppsatta mål"