Behovet av att ta fram en affärsplan finns inte bara för ett helt företag, utan kan även vara aktuellt
för att ta fram en ny produkt, tjänst eller nytt affärsområde.

Grunden i en affärsplan är att testa och fundera på om din affärsidé håller och har förutsättningar att bli lönsam.

Ett måste är att din affärsplan är ett levande planerings- och beslutsdokument, som hela tiden följs upp och vid behov anpassas efter nya förutsättningar. De övergripande målen och strategierna ligger fast, men vägen dit för att nå dessa kanske måste förändras.

En affärsplan skall enkelt uttryckt beskriva var företaget befinner sig idag, nuläget. Var vill du vara med ditt företag om tre år och hur har du tänkt ta dig dit. I den här guiden kommer vi i 8 steg beskriva hur ni kan ta fram en affärsplan som engagerar medarbetare och öka oddsen för att den faktiskt blir genomförd.