Ibland kan det vara nyttigt att gå tillbaka till grunderna och påminna sig om de verkligt viktiga egenskaperna som utgör ledarskapets kärna. Ledarskap handlar om det beteende och förhållningssätt du har gentemot dina medarbetare. Det utvecklande ledarskapet handlar om motivation, inspiration – att uppmuntra delaktighet. En personlig omtanke och att vara ett föredöme och en förebild utifrån företagets värdegrund. Det konventionella ledarskapet handlar mycket mer om morot, piska och kontroll.

Här kommer några konkreta tips på vilka beteenden som en ledare bör ägna tid och energi åt för att uppmuntra delaktighet och kreativitet hos medarbetarna.

Finns det några specifika ledaregenskaper som du behöver utveckla och förbättra?