Att ta sitt bolags produkt eller tjänst till länder utanför sin hemmamarknad är för många företag den enklaste vägen att nå tillväxt. Svenska företag har goda möjligheter till ökad tillväxt genom internationalisering. År 2016 kom ca 45 % av vår samlade BNP från företags export av produkter och tjänster. Detta att jämföra med t ex Storbritannien vars andel ligger på ca 20 %.

Genom att vårt land i förhållande till många andra länder har en relativt liten befolkningsmängd har vi därigenom tidigt varit tvungna att titta utanför våra gränser för att nå en större marknad. Detta har gjort att svenska företag i många fall varit på plats på den internationella marknaden betydligt tidigare än länder med större inhemsk marknad. Genom att svenska företag tidigt varit ute på exportmarknaderna har svenska varor skaffat sig ett bra internationellt ryckte. Detta är något som de flesta företag framhåller som en fördel när de summerar vad som bidragit till en lyckad exportsatsning.

Att börja sin internationella resa behöver inte vara krångligt och komplicerat. I denna guide ger vi dig några tips och saker du bör tänka på när du planerar att gå internationellt.