Framtiden hör inte till de största utan de snabbaste. Förmågan att förändras och ställa om kommer avgöra konkurrenskraften, och förutsättningen är strategiskt arbete med kompetens. Att kunna attrahera, rekrytera, behålla och utveckla talang samt att alla medarbetare lär mer, lär om och lär nytt.

Väldigt ofta sker någon form av kompetensutveckling. Medarbetare som exempelvis erhåller utbildning för att förkovra sig inom sitt yrke eller möta nya lagar och regler. Tyvärr stannar detta i regel vid kortsiktiga insatser utan ett bredare perspektiv. Få gör distinktionen till och har en strategi för kompetensförsörjning. I denna guide finner du fem konkreta steg för att etablera tanke- och arbetssätt kring långsiktig systematisk kompetensförsörjning, samt grundprinciperna kopplade till varje steg.