Har era medarbetare rätt kompetens?

Idag krävs att verksamheten ständigt förbättras och håller riktningen för att minska kvalitetsbrister och behålla konkurrenskraft. Medarbetarnas kompetenser behöver utvecklas kontinuerligt. Marknaden utvecklas ständigt vilket också kräver att medarbetarna hänger med och känner sig trygga i sina roller. De måste klara arbetet de utför idag men samtidigt förbereda sig för nya utmaningar och arbetsuppgifter som kan bli aktuella i framtiden.

Kompetensutveckling i lärande organisationer

I en lärande organisation byggs organisationsstrukturen och processerna i företaget upp med målet att åstadkomma självgående, nytänkande och kreativa medarbetare. Lärande organisationer har decentraliserat besluten och centraliserade kontrollsystem ersätts av nätverksbyggande.

Vi har nu flera utbildningar som förstärker medarbetarnas kompetens.

Lean som ram & riktning – en filosofi för kontinuerlig utveckling av individer och verksamhet

Lean är en arbetsmetod som tar helhetsgrepp på leverans, kvalitet, hållbarhet, effektivitet för medarbetare och verksamhet. Ett helhetsperspektiv som ger riktning för att utnyttja befintliga resurser mer effektivt.

Att förstå ekonomi på riktigt – kunskap och förståelse för ekonomiska begrepp, samband och nyckeltal

Genom att öka förståelsen för kopplingen mellan verkliga händelser i vardagen och lönsamhet respektive betalningar, kan rätt beslut tas i vardagliga situationer i småföretaget. Skillnader i förutsättningar, vad som ska mätas och vilket beteende och vilka beslut/styrning som är relevanta i olika branscher belyses. Större fokus i det egna agerandet kan skapas och större lönsamhet kan vara följden av förståelse för det unika i den egna affären.

Målstyr ditt företag – kunskaper och insikter om hur en målstyrningsprocess genomförs

Syftet med utbildningen är att ge deltagarna kunskap och insikt om hur en effektiv målstyrningsprocess sätts upp och genomförs.

Skillnader mellan olika mål och hur olika mål kan konkurrera med varandra. Hur övergripande mål bryts ned till engagerande del- och individuella mål.

Att leda företag i förändring.

Ta chansen att få djupare kunskaper så att du lättare når dina och organisationens mål.

Vi rustar dig till att bli en ledare som utvecklar och bidrar till organisationens bästa genom;
Kunskap om grundläggande orsaker till reaktioner hos dig själv och i organisationer i förändring. Verktyg som kontinuerligt ökar din kompetens att leda i förändring, skapar förutsättning för lärande.

Läs mer på vår hemsida – http://www.celavi.se/utbildningar/

Ladda ner guiden "Kompetensförsörjning"