De flesta säljare är överens om att det är svårare idag!

Gör vi samma bearbetning idag som för 5 år sedan så får vi antagligen samma resultat. Vad är det som har hänt de senaste åren då? Nätet har tagit över en stor del av försäljarens roll. Kunden väljer själv vem de vill samarbeta med. Och väljer, det gör man i större grad via tidigare relationer och via nätet!

Länge har vi hört talas om ”döden för printad media” på grund av den digitala konkurrensen. Mina vänner, det gäller ALLA branscher!

Traditionell försäljningsuppgift: Idag 2019
Kontakta nya kunder Kunden väljer i större grad själv leverantör via nätet/sociala medier
Ta reda på behoven Kunden söker utifrån sin situation, sina behov & önskemål om förbättring
Informera om produkter/ tjänster Kunden läser på allt mer om produkten/tjänsten innan beslut

De traditionella uppgifterna är fortsatt viktiga, kontakter och bearbetning måste ske – men det krävs att man arbetar och uttrycker sig ”smartare” för att få träffa kunderna.

Säljare är viktiga och kommer alltid behövas

Paradoxalt nog så behöver vi fler säljare än någonsin tidigare! Detta trots att det skrivs spaltmeter i Amerikanska tidningar om att 70% av världens samlade säljkår kommer att försvinna – det stämmer nog att de traditionella säljarna försvinner men de som förstår och sätter sig in i kundens köpprocess och ändrade beteende är fortsatt viktiga och lyckas.

Idag är det nödvändigt att vi gör det vi sagt i 20 år, d.v.s. att vi får alla på företaget att ta en säljande och relationsskapande roll i alla kontakter man har.

Kundens köprocess är helt annorlunda idag.

Vi arbetar allt mindre med traditionell säljutbildning

Idag är det viktigt att i stället fokusera på säljfunktionen som helhet. Säljfunktionen involverar alla, från styrelse/ ledning till de på företaget som hanterar kunden efter leverans.

Hela kedjan alltså. Det innebär att de flesta som vi talar försäljning med på våra kundföretag, har alla möjliga titlar på sina visitkort. Det står inte Försäljare, KAM, Distriktschef mm. De finns naturligtvis också, men de är inte lika många längre och har ett betydligt mer kvalificerat arbete än tidigare.

Hur kunden väljer på nätet beror inte på det som står där

Det beror i hög grad på hur vi lever vårt varumärke och vilken attityd din personal har till just försäljning. Vi kan göra en enkel effektivitetsdiagnos på hela ditt företag med avseende på hur bra ni är på att hitta – vinna nya och utveckla era befintliga kunder.

Vill ni komma i kontakt med fler kunder?

Ladda ner guiden "Salesbuilder"