Orsakerna kan vara många, exempel på förklaringar kan vara:

  • ”Vi vet våra styrkor och svagheter. Vi lever med vårt företag varje dag.
  • ” Nu skall vi glömma det som varit och blicka framåt”
  • ” Vi har inte tid, nu är det handling som gäller”.
  • ” Det blir så dålig stämning i ledningsgruppen. Vi har olika syn och kan inte enas”

I de flesta sammanhang är det helt självklart att ta reda på var man är innan man påbörjar aktiviteter för att nå sitt mål.

En person som skall banta väger sig först för att ta reda på sin vikt i utgångsläget. En person som skall förbättra sin tid på en mil löpning, börja med att ta reda på hur fort han springer idag. Men när det gäller att genomföra förändringar exempelvis i samband med en ny affärsplan är det inte allt för sällan som det slarvas med nulägesanalysen.

Det är inte bara viktigt att genomföra nulägesanalysen för det fortsatta arbetet med affärsplanen, utan även att det finns en samsyn i ledningsgruppen i vart företaget befinner sig nu. Det är just samsyn som behövs, eftersom ett stort antal av de parameter som bedöms i nulägesanalysen bygger på självuppskattning och oftast endast i mindre grad på fakta.

Nulägesanalysen ska göras ur tre perspektiv:

  • Analys av den marknad som företaget agerar i.
  • Analys av den egna verksamheten.
  • Analys av företagets omvärld i ett större sammanhang.
Ladda ner guiden "VD - Så gör du ett lönsamhetslyft" Ladda ner guiden "Affärsplan som engagerar och blir genomförd"