VD – du är ytterst ansvarig för allt som sker inom företaget och det är ditt jobb att ta företaget framåt med hjälp av dina medarbetare.

Det innebär att du behöver engagera, motivera och se till att mål sätts, genomförs och följs upp. Om du, förutom det här, också ska arbeta i det operativa finns det några parametrar som du definitivt inte kommer att hinna med. I det här inlägget har vi listat vad du riskerar genom att arbeta för mycket operativt.

Dina anställda utvecklas inte

Eftersom du inte har tid för dina anställda kommer du heller inte ha tid att utmana dem och hjälpa dem att utvecklas. Låt dina medarbetare ta egna initiativ och låt dem få använda sin kreativitet. Det leder till att lusten och engagemanget ökar i hela organisationen.

Talanger slutar och verksamhetens utveckling avstannar

När medarbetarna inte får möjlighet till att utvecklas eller inte känner sig delaktiga i företagets utveckling kommer de med största sannolikhet att sluta. Det är stor risk att de medarbetare som är kvar inte vill utvecklas och därför komma verksamheten att tappa fart och inte utvecklas i samma takt som marknaden.

Dessutom kommer du varken ha tid för strategiskt tänkande, innovation eller att följa upp målen.

Ladda ner guiden "VD - Så gör du ett lönsamhetslyft"

Dåligt rykte

Dåliga nyheter färdas fort och får ni ryktet att vara en arbetsgivare som inte utvecklar era anställda, så kommer det påverka er rekrytering av nya kreativa och kompetenta medarbetare negativt.

Ni når inte er fulla potential

Eftersom du arbetar i det operativa och inte delegerar ansvar till andra så kommer du varken att få förutsättningarna till att uppnå din egen eller dina anställdas fulla potential, vilket kan resultera i att ni inte når uppsatta mål.

Så VD, sluta arbeta i det operativa, börja delegera, utveckla och motivera dina medarbetare istället. Det är då dina medarbetare kommer att trivas, andra talanger kommer vilja arbeta hos er och er verksamhet kommer att utvecklas och bli mer mer lönsam.

Arbeta mer med ett coachande förhållningssätt, det bidrar till ett hållbart företagande!