Medarbetarna är företagets viktigaste resurs!

Att ha personal anställd kostar en hel del, ger naturligtvis mycket nytta och innebär även intäkter, men här tänkte vi fokusera på just kostnaderna och dissekera vad de består av.

Naturligt sätt att börja kartlägga kostnaderna är från lönekostnaderna, bruttolön, semesterlön och sociala avgifter finns alltid, de är lagstadgade. Betalar arbetsgivaren även personalförsäkringar för exempelvis pension, olycksfall, liv-, och sjukförsäkring ska dessa ingå i lönekostnaden. För pensionskostnader tillkommer också särskild löneskatt, den ligger för närvarande på ca 24%. Man kan tänka att den särskilda löneskatten på pensionslöner motsvarar de sociala avgifterna på lönekostnader (men de lagstadgade sociala avgifterna ligger i dag på ca 31%).

Om vi utgår från en person med en bruttolön på 30.000 kr/månad

Så kommer miniminivån för semester vara 3.767 kr för en genomsnittsmånad. 25 dagars semester är lagstadgad nivå för alla. Om man får lite extra betalt just under semesterdagarna eller inte är en avtalsfråga, om vi utgår från ett avtalat semesterlönetillägg på 0,80%, blir den procentuella nivån, räknat på bruttolönen som underlag, 12,49% per genomsnittlig månad.

De lagstadgade sociala avgifterna beräknas på underlaget som är summan av bruttolön och semesterlön, och belopp per månad blir 10.603 kr.

Lagstadgad summa med ovanstående förutsättningar, 44.350 kr, alltså de 30.000 kr har ökat till 44.350 kr, detta är minimi nivå på lönekostnad.

Vanligare är att även icke lagstadgade lönekostnader tillkommer.

För personen med 30.000 kr i månadslön ovan skulle ett vanligt avtal för tjänstemän kunna kosta 1.768 kr i månaden, det motsvarar en procentsats på 5,24 (beräkningsunderlag är bruttolön och semesterlön). Det är pensionen som står för den största delen (4,76%) av personalförsäkringarna, eller avtalsförsäkringarna som de också kallas. På pensionsdelen utgår som sagt särskild löneskatt, som i detta fall skulle uppgå till 390 kr i månaden.

Total lönekostnad för en bruttolön på 30.000 kr uppgår härmed till 46.580 kr med vanligt förekommande avtalsenliga villkor. När man gör beräkningar är det ofta klokt att utgå från minimikostnader i kalkylerna, vilket detta alltså är.

Tänk också på att det är mycket vanligt med semesteravtal på 30 dagar per år, och ingen rätt till betald övertid i tjänstemannayrken. Med den förutsättningen hamnar vi på nivån 47.675 kr istället.

Vår erfarenhet är att lönekostnaderna brukar vara lika intressant information för alla i arbetslivet, oavsett om man själv är exempelvis arbetsgivare, medarbetare eller ägare.

I ”räknestugor” där dessa beräkningar genomförs gemensamt utifrån den aktuella yrkesrollen och organisationens förutsättningar brukar intresset och engagemanget vara på topp.

Ladda ner guiden "Kompetensförsörjning"Ladda ner guiden "Hållbar organisation"