Ann LindskogVerksamhetskonsult - i samarbete med Celavi Verksamhetsutveckling AB

Kompetenser/Inriktning:

  • Förändringsledning
  • Målstyrning
  • Utbildningsinsatser inom kundservice, neuroscience
  • Ledarutveckling
  • Coach
  • Processgenomlysningar

Systemimplementationer (HR)

Kunder/referenser

Vattenfall, AstraZeneca, Södertälje Kommun, Nordic Entertainment Group, MTG