Björn OlerudManagementkonsult - i samarbete med Celavi Verksamhetsutveckling AB

Kompetenser/Inriktning

  • Projektstyrning och ledning
  • Coaching & Mentorskap
  • Målstyrning
  • Lönsamhetsstyrning
  • Kvalitetssäkring
  • IT- implementation
  • Digitalisering