Christer BangManagement konsult

Bakgrund

20 års erfarenhet från företagsledande befattningar som chef, Chef business controll, affärsutvecklingschef, CFO, vVd och Vd. Befattningar i allt ifrån ett stort konglomerat, börsnoterad detaljhandelskoncern till familjeägt medelstortbolag inom turist-branschen. Har varvat operativa befattningar med uppdrag som verksamhetskonsult och utbildare.

En röd tråd genom alla år har varit att driva förändringsprocessor, under tillväxt och under avveckling. Den erfarenheten har gett mig trygghet i min roll att driva och stödja arbetet i att utforma och implementera strategier och planer som leder till tydligt resultat.

Specialistområden

  • Affärsutveckling, från vision till genomförande och uppföljning
  • Företagsvärderingar, förvärv, integrationsprocess och omstrukturering
  • Förändringsarbete – Analys, design och genomförande
  • Utbildning för ökad ekonomisk förståelse och ökad lönsamhet
  • Analyser och utredning som underlag för strategiska vägval
  • Verksamhets- och lönsamhetsstyrning, processutveckling
  • Målformulering och styrning som engagerar
  • Mentorskap & Coachning
  • Chef att hyra/ styrelseuppdrag