Elinor Hahne ForsVerksamhetskonsult

Bakgrund

25 års erfarenhet av internationellt arbete i ledningsgrupper och styrelser. Har under tidsperioden arbetat i ledande befattningar som styrelseordförande styrelseledamot, VD och marknadsdirektör.

Har byggt upp ett internationellt nätverk med kontakter I flera branscher, främst fastighetsbranschen. Har varit ledamot i branschens EU-lobby organisation i Bryssel. Har parallellt med detta verkat som entreprenör med att bygga upp verksamheter med rådgivning för startups och småbolag. Erfarenheter av småbolag från en mängd olika branscher. Rådgivning med fokus på utvärdering av affärsidé, affärsutveckling, marknadsplanering och internationalisering. Innehar stort nätverk för potentiella affärsrelationer, partnerskap, investerare och finansiärer i Europa, USA och Kina.

Företagsekonom med inriktning på internationell marknadsstrategi och kommunikation.

Specialistområden

-Styrelse-och lednings grupp arbete

– Målstyrning

– Affärsutveckling

– Varumärkesprofilering

– Nätverksbyggande för små och stora bolag

– Internationellt kontaktnät, partnerskap, investerare

– Mentor och Coach

– Interim – Marknad /VD