Margarita DiezOrganisationskonsult - i samarbete med Celavi Verksamhetsutveckling AB

Bakgrund & Erfarenhet

Organisationskonsult med 10 års erfarenhet av strategisk utveckling av verksamheter för bästa leverans.

Hållbarhet -Ledarskap, Kvalitet och Miljö.
20 års erfarenhet av projektledarskap och leveransutveckling inom komplexa miljöer.
10 års erfarenhet av strategisk rådgivning till företagsledning och för organisationsutveckling

Erfarenhetav rådgivning till tillväxtbolag, som affärscoach, board member och VD-mentor.
Styrelse och ledningsuppdrag
Utbildningsutvecklare, organisatör och inlärningsexpert
Föredragshållare inom Lean, hållbar organisation m fl ämnen

Utreder, designar utifrån verksamhetens behov funktionella processer som passar verksamheten och ökar organisationens effektivitet, minskar kostnader och underlättar innovation. Stöttar individer och organisationer att tillämpa strategier i individers beteende i alla led.

Magisterexamen i biologi från Uppsala universitet, doktorsexamen i neurovetenskap från Karolinska Institutet samt utbildningar i pedagogik, beteendevetenskap, arbetsrätt och miljö.

 

Specialistområden

 • Neuroledarskap
 • Hjärnans påverkan på beteende, reaktioner, ansvarstagande
 • System för kulturförändringar
 • Lean
 • Självledarskap
 • Hållbara organisationer kvalitet-, produktion-, ledarskaps-, styrprocesser
 • Komplexa verksamheter
 • Synka kärnverksamhet med stödverksamhet
 • Beteendestyrning hos individ och organisation
 • Utveckling av funktionella verksamhetsmått
 • Modell för kontinuerligt förbättringsarbete
 • Stöd för Ledarskaps- och kompetensutveckling
 • Innovativa miljöer
 • Bollplank eller operativ kraft