Anders Lycksäter, konsult hos Celavi Verksamhetsutveckling AB har tilldelats priset som Årets Mentor av Almi Företagspartner Stockholm/Sörmland AB.

mentor-6

På bilden ses från vänster. Rachel Ladho Ghareb, ansvarig för mentorprogammet, Magnus Elebäck, VD, Massproductions AB, Anders Lycksäter, Chris Martin, chefsdesigner Massproductions AB och Carl Henrik Koit, VD Almi Företagspartner Stockholm/Sörmland AB. Fotograf Daniel Ekbladh

Anders tilldelas priset med motiveringen:

Mentorn har den perfekta förmågan att stötta sin adept under företagets utvecklingsresa. Mentorn har på ett föredömligt sätt coachat sin adept med att tänka långsiktigt, hållbart och med lönsamhet i sin affär. Adepten känner sig stärkt i sin ledarroll, vilket i sin tur lett till nöjdare och effektivare medarbetare. Med hjälp av Anders har företaget renodlat sin affärsplan och förtydligat kvalitativa och kvantitativa mål. Vi har skapat en ”road map” för de kommande fyra åren med steg som ska ta oss från 16 miljoner till 100 miljoner i omsättning med bibehållen lönsamhet.

Jag är oerhört stolt och glad över att ha fått möjligheten att arbeta med Magnus och hans team säger Anders om priset.

Almi driver på uppdrag av regeringen världens största mentorprogram för företagare (per capita). Varje år matchas mellan 1000 – 1500 mentorpar. Mentorprogrammet pågår under ett år och är för dig som har ett befintligt företag som du vill utveckla och skapa tillväxt i. Genom mentorprogrammet får du som företagare tillgång till en egen mentor. Mentorn är en erfaren person från näringslivet. Tillsammans arbetar ni metodiskt och målinriktat utifrån dina och ditt företags behov. Du som företagare är den drivande parten under mentorprogrammet. Mentorn fungerar som ett bollplank som guidar dig framåt i syfte att underlätta ditt företags utvecklings- och tillväxtprocess. Du som adept fattar besluten och mentorn fungerar som ett stöd i beslutsprocessen.