Ny produkt eller tjänst, nytt affärsområde eller ett helt nytt företag? Oavsett vilket behöver du en affärsplan!

Arbetet med affärsplanen tvingar dig att svara på ett antal frågor, som du innerst inne vet att du behöver svara på.

Tanken med affärsplanen är att fundera igenom om din affärsidé håller, har förutsättningar att bli lönsam och hur du skall förverkliga din affärsidé och uppnå dina mål.

Planen ska vara ett levande planerings- och beslutsdokument som används för att utveckla företaget, affärsområdet, den nya produkten eller tjänsten. Ett dokument som hela tiden uppdateras och hålls aktuellt. Ett dokument som kan behöva anpassas efter läsaren. Banken vill troligtvis ha en version, som skiljer sig mot företagets interna styrdokument.

Vår väl beprövade modell bygger på åtta steg

Vår metodik är lika effektiv inom näringslivet som för ideella organisationer och offentlig sektor. För de sistnämnda är det verksamhetsidé och nyttoberäkningar som är i fokus istället.

Vi upplever det viktigt att arbeta igenom varje steg och framförallt ställa de frågor till sig själv och organisationen som finns inom varje steg. Alla stegen är byggda som separata moduler.

Vi tror att många verksamheter hade gynnats av att lägga ett större fokus på genomförande och mindre fokus på att skriva mångordiga dokument.

Vi kan coacha och ge stöd till Vd och ledningen under hela planeringsprocessen och implementeringen av affärsplanen.

Det kan också vara att ni upplever att er tid inte räcker till just nu. Då kan vi projektleda hela processen med att ta fram en tydlig och inspirationsgivande affärsplan.

Vår erfarenhet

Vi har drivit ett stort antal affärsplansprocesser, det garanterar en smidig och effektiv process, vilket innebär tidsbesparingar för er samtidigt som ni är med påverkar och styr processen helt.