Våra grundutbildningar,

Samtliga utbildningar anpassas till aktuell kunds situation,

  • Lean som ram & riktning – en filosofi för kontinuerlig utveckling av individer och verksamhet
  • Att förstå ekonomi på riktigt – kunskap och förståelse för ekonomiska begrepp, samband och nyckeltal
  • Målstyr ditt företag – kunskaper och insikter om hur en målstyrningsprocess genomförs
  • Att leda företag i förändring – kunskap och förståelse för hur framgångsrik utveckling  genomförs 
  • Vägen till framgångsrik försäljning – kunskaper och insikter om vad som krävs för att lyckas i säljarbetet
  • Att bygga starka & fungerande Team – vad kännetecknar framgångsrika team & hur skapar du som ledare ett starkt team
  • DISC Drivkrafter & Beteende – ökad insikt i eget och andras beteende, ett verktyg för effektiv kommunikation, kundförhandling & relationsbyggande

Är du intresserad och vill veta mer?