Grundförutsättningen för en väl fungerande ledning och styrning är en tydlig och gemensam helhetsbild kring mål och uppdrag – och utifrån den helhetsbilden en tydlig ansvarsfördelning och ett klart beslutsmandat.

Förutsättningarna för att styrningen skall fungera är att det finns en infrastruktur i form av stödsystem, policies, rutiner och procedurer som gör det möjligt att samordna verksamheten och få fram underlag för att fatta beslut på rätt nivå. När besluten är fattade skall samma infrastruktur fungera som återkopplingsverktyg till organisationen och medarbetarna.

Ledning och styrning innebär att identifiera vad som behöver göras, när det behöver göras, på vilken nivå och vilka medarbetare som måste delta för att skapa en effektiv leverans.

Att sätta ihop och leda ett team är en utmaning för alla.

Bra eller dåligt ledarskap är avgörande för ett företags, organisationens eller teamets framgång och välbefinnande.

Företag är unika – vilket ledarskap som behövs avgörs av företagets kultur och utmaningar. Att kunna delegera arbetsuppgifter till anställda eller hela avdelningar är bland den viktigaste egenskapen du kan utveckla i rollen som ledare.

En bra ledare vet att man uppnår höga resultat med hjälp av andra människors kompetens.

Att kunna delegera arbetsuppgifter och att kunna kommunicera på ett bra sätt är oerhört viktigt.  Att vara ärlig, rättvis, engagerad och inspirerande – är andra viktiga egenskaper.

För att utvecklas i sitt ledarskap behöver vi teori, tankemodeller och kunskap om oss själva och den verklighet vi lever i. Det personliga ledarskapet tar en hel del kraft och det tar tid att utveckla det till en rimlig trygghetsnivå.

Förändring eller optimering för framgång kräver tydligt ledarskap. Vi arbetar långsiktigt och tillsammans hittar vi hur ledarskapet i ert företag behöver stärkas eller förändras.

Celavis bredd och erfarenhet borgar för att du får en intressant dialog om ditt och företagets ledarskap och kultur. Vi kan hjälpa er till framgång och färre misstag på vägen.

Ladda ner guiden "VD - Så gör du ett lönsamhetslyft"