All kommunikation ska leda till att du når dina mål. Vi ser till att du lyckas genom ett Lean-Inspirerat förhållningssätt.

Varumärkesutveckling/vitalisering av bolag och organisationer.
Att skapa förtroende för ett varumärke är en förutsättning för en lyckad affärsverksamhet. Det innebär bl a en tydlig och väl definierad kommunikation. Kommunikation som speglar er verksamhet och som är trovärdig, har relevans och är ärlig. En kommunikativ plattform – en ledstång att hålla sig i och förhålla sig till.

Tillsammans formulerar vi er vision, mission, position, varumärkeskärna, värdeord för den interna kulturen, ditt erbjudande mot en väl definierad målgrupp. Vi jobbar igenom en mängd frågeställningar för att tydligt hitta argumenteringen om varför just du och ditt varumärke ska vinna kampen. Arbetet tar avstamp i din senaste affärsplan.

Det är en process och förutom ”plattformen” levererar vi budskapshantering, kanalstrategi och aktivitetsplan som vi gärna är med och implementerar internt och genomför externt.

  • Vi har en väl beprövad modell för varumärkesutvecklingen som vi gärna presenterar när vi ses. Den fungerar oavsett bolag, organisation eller medlemsstyrd verksamhet.

Att kommunicera i förändring.

Vi på Celavi är specialister på förändringsprocesser. Men det blir ingen förändring eller förbättring utan en tydlig intern förankring och kommunikation av förändringsprocessen. Vi vill få medarbetarnas engagemang och förståelse.

Här spelar ledarna en avgörande roll, oavsett om det är en kommersiell verksamhet, statligt bolag eller organisation.

  • Förankringen och kommunikationen görs i samspel mellan kommunikations-avdelningen och HR.
    Vi hjälper till med både strategi och genomförande. Som ex kan nämnas att ”tajmingen” är viktig. Vad ska sägas (budskapsformulering) och när ska det sägas? Vem säger vad och hur ska ledarna kommunicera samma budskap med samma tonalitet?

Den träningen av ledare kallar vi kommunikativt ledarskap.

Ledarna har en viktig roll i förankringsprocessen men det är även andra aktiviteter som måste till för att skapa en djup förståelse. Det är oftast individuella lösningar för företag och organisation eftersom förutsättningarna är olika. Men ledarnas roll och betydelse är alltid densamma för medarbetarnas engagemang.

Vi använder samma strategi och modell vid andra implementeringar också. Tex vid implementering av värderingsstyrd verksamhet eller implementering av en ny kultur.