Ineffektiv och bristfällig bearbetning av marknaden och kunderna kan medföra stora förluster av både kunder och intäkter.

Det är viktigt att fundera på hur man bäst använder sina resurser för att få nöjdare kunder och nå bättre resultat. Att ta fram strategier för utveckling i samarbetet med de viktigaste kunderna.

Brist på övergripande kundstrategi och klara direktiv från ledningen gör att KAM-rollen lätt övergår i en rent administrativ roll. Problemet är att företaget som sannolikt lagt ner ordentligt med tid och kraft på att hitta rätt kandidat riskerar att förlora både rollinnehavaren och syftet; att bygga djupare relationer med nyckelkunden och dess tyngre befattningshavare för att säkerställa en långsiktig relation som ger tillväxt och lönsamhet både för företaget och kunden.[/vc_column_text]

  • Vad är målet med era viktigaste kunder – vad vill vi åstadkomma?

Utifrån en framtagen målbild – som beskriver i vilken riktning företaget ska utvecklas identifieras idealkunden (behov, värderingar, beteenden) och vilka marknader som är strategiska för att målet ska uppnås.

 

 

[/vc_column][/vc_row]