Organisationsutveckling – en viktig del i förändringsprojekt eller, som vi hellre kallar det, förbättringsarbete. Celavi kan bidra i samband med omställningar och andra typer av organisationsförändringar för att resultatet ska bli lyckat:

  • Strukturkapital i praktiken
  • Beskriva processer och arbetsfördelning
  • Föreslå och bygga organisationsstrukturer
  • Utveckla bra rutiner för kompetenskartläggning och utveckling
  • Träning i kommunikation och svåra samtal
  • Medla och vara behjälplig i krissituationer
  • Coach och Mentorprogram
  • Bidra vid rekryteringar
  • Analys och effektivitetsberäkningar – personalekonomi
  • Ledarutveckling

För arbetet har Celavi även tillgång till personlighetsanalyser och tester. Ett av Celavis specialområden är att genom kvalificerade test kartlägga och bedöma säljprofiler och säljares förmåga att generera nya affärer.

Ett annat område är att skapa Framgångsrika Team som drar nytta av olikheter och styrkor.