Beskrivning

Vill du utveckla din kompetens att leda förändringar? Få med andra och bidra till att i utveckla verksamheten? Några viktiga kompetenser i förändringsledning är att:

  • Finna och hålla en långsiktig riktning
  • Se och förstärka bidrag till framdrift
  • Relatera detaljernas påverkan på helheten

When it comes to evolution, “It is not the strongest or the most intelligent who will survive but those who can best manage change,” Charles Darwin.

Vi rustar dig till att bli en ledare som utvecklar och bidrar till organisationens bästa genom;
Kunskap om grundläggande orsaker till reaktioner hos dig själv och i organisationer i förändring. Verktyg som kontinuerligt ökar din kompetens att leda i förändring, skapar förutsättning för lärande.

Fyll i formuläret för att få mer information.