Fokus

Celavi arbetar med människor som utgångspunkt för strategisk utveckling av företag som vill växa och organisationer som vill förändra sig och möta framtiden. Människor åstadkommer förändringar, människor med insikt och djupare förståelse kan uträtta underverk. Därför är vår utgångspunkt alltid både affären och människorna. Nulägesanalysen, visionen och insatsen avgör vägen till målet och tillväxten.

Celavi´s konsulter är specialister på att driva förändringsprocesser för både privata företag och offentlig sektor.

Våra konsulter är rådgivare och expertkonsulter. Vi förändrar och utvecklar för tillväxt genom att optimera affären, organisationen, ledarskapet, kommunikationen och försäljningsprocessen. Vi hjälper er styra mot målet och skapa nöjdare kunder och medarbetare. Vill du veta mer om Celavi, ring vår grundare och VD, Claes Anesäter.

Claes uppskattar ett samtal. Du når honom på 0708-88 03 20 men också via claes.anesater@celavi.se.

Vår Filosofi

Vi är precis som våra kunder med den lilla skillnaden att vi tittar in istället för ut.

Organisationer består av människor med egna idéer, tankar, känslor, drivkrafter och mål. Vår uppgift är att bidra i arbetet och få medarbetarna att vilja följa samma strategiska plan mot samma mål.

Utmaningen är ofta att få medarbetare att verkligen förstå målet och meningen med verksamheten. Därifrån kommer insikten, energin och lusten att utveckla både affärer, team och individer. Med djupare insikt ökar engagemanget för att utveckla organisation, arbetssätt och ledarskap.

Konsulterna

Respekt, engagemang, förtroende och omtanke syns och känns i hur vi agerar. Gemensamt för oss alla är att vara en del av något större, ha roligt tillsammans och känna att vi gör skillnad för de som väljer oss för att utveckla sitt företag, sin organisation eller sig själva. Omvärlden förändras över tiden och så även Celavi. Vi tycker förändring är nödvändigt och spännande. Tillväxt och nya möjligheter är alltid målet. Det unika med oss är att vi, genom konsulternas olika specialistkompetenser och erfarenheter – täcker in alla områden som ett företag i tillväxt och förändring kan behöva. Vi tror på samverkan och därför är partnerskap och samarbete viktigt för utveckling och framtidsäkring av vårt erbjudande.

post-img5

Historien

Celavi grundades 2002, i en tid där entreprenörskap och nya tankar om försäljning och ledarskap fick allt mer plats på företagsledarens agenda. Vi såg att de som lyckades fokuserade på sin kärnverksamhet och vågade ta hjälp av andra för att snabbare ta sig framåt och minimera felbeslut och investeringar.

Med den bakgrunden och en stark vilja att få jobba ihop startade Claes Anesäter tillsammans med en kollega Celavi Verksamhetsutveckling AB. Visionen var att skapa en arbetsfamilj för konsulter som vill hjälpa företag och organisationer till mer framgångsrika affärer och insiktsfulla medarbetare, samtidigt som man själv utvecklas som konsult och inom sitt expertområde.

Celavi är ett sammanhang för härliga människor som vill hjälpa andra att utvecklas. Våra konsulter har erfarenhet av ledning och affärsutveckling inom sina respektive expertområden och goda referenser. Flera konsulter har varit hos oss länge, en del nya tillkommer med kompletterande erfarenheter, nytänk och passion för att utveckla människor, företag och affärer.

Vi är stolta över att vara en plattform för både erfarna och nya konsulter som tillför olika kompetenser.

hem-left

Ägare & Ledning

Celavi Verksamhetsutveckling ägs idag av 4 delägare som alla verkar som konsulter inom Celavi, Gitte Blomgren, Anders Lycksäter, Mikael Sollenberg och Claes Anesäter. Vi har olika bakgrund och expertområden men gemensamt brinner vi för tillväxt, förändring, effektiva organisationer och nöjda kunder.

Ägarnas och ledningens mål för Celavi är – förutom att hjälpa företag och organisationer till framgångsrikt företagande – att växa och skapa ett ännu bättre och mer attraktivt sammanhang för konsulter som älskar människor och resultat och därigenom ge våra kunder tillgång till engagerade, erfarna, kompetenta och nytänkande konsulter som kavlar upp ärmarna för att hjälpa andra att nå sina mål och önskade resultat.

Vår ledningsgrupp – som leder det dagliga operativa arbetet är,

Gitte Blomgren och Claes Anesäter