Lönsamhetstyrning – Celavi styr ditt företag mot långsiktig och uthållig lönsamhet.

Tillsammans med dig identifierar vi ditt företags styrkor och svagheter och prioriterar förbättringsområden, allt för att skapa en stabil lönsamhet över tid.

Exempel på hur ett upplägg kan se ut:

1. Lönsamhetsanalys

 • Analys av affärsplan och styrinformation. Samt bland annat:
  • Affärssystem
  • Försystem
  • Kalkylmodeller
  • Prisnivåer jämfört med konkurrenter
 • Intervjuer
 • Slutsatser – möjligheter till lönsamhetsförbättringar

2. Workshop

 • Genomgång av analys och slutsatser
 • Simulering av olika åtgärders effekt på lönsamheten
 • Målformuleringar för engagemang och genomförande
 • Delmål, resultat- och effektmål
 • Aktivitetsplan

3. Lönsamhetsrapport

Vi tar fram en djupdykande rapport över specifika KPI/nyckeltal.

4. Genomförande av lönsamhetsstyrning

Genomförandet av lönsamhetsstyrningen sker under cirka tre månader med affärscoaching ute hos företaget eller en form som passar er.

Lönsamhetspotential – vanliga orsaker till att företag inte når sin fulla kapacitet

 1. Många organisationer saknar kunskap om vilka produkter/tjänster/marknader/kunder de tjänar pengar på respektive förlorar.
 1. Varifrån kommer våra TB-kronor? Kanske räknas det fram ett täckningsbidrag, men glömmer de indirekta kostnaderna och kostnader för gemensamma resurserna.
 1. En stor anledning till att företag inte når sin fulla potential, eller den satta målvinsten, är en felaktig prisbild.
 1. Alldeles för många arbetar kvar med samma processer och rutiner som de gjorde för flera år sedan, trots att företaget, marknaden och kunderna förändras. Omvärlden förändras i en allt snabbare takt, inte minst digitalt.
 1. Sitter du kvar med gamla avtal som inte omförhandlats på flera år? Även detta är en stor till att företag inte når lönsamhet.

Stöd för lönsamhetsutveckling

Celavi Verksamhetsutveckling har erfarenhet från en mängd lönsamhetsprojekt i olika företag, branscher och företagsstorlekar.

Det vi tar med oss in i ett projekt för lönsamhetsstyrning är ett ”utifrån in”-perspektiv tillsammans med vår breda  erfarenhet och beprövade metodik.

Med vår erfarenhet och stöd under arbetets gång, tillsammans med er djupa kunskap om er verksamhet och dess marknad, ger ett optimalt resultat för er långsiktiga lönsamhet.

 

 

[/vc_column][/vc_row]