En affärsmässig konkurrensfråga

Ofta är det kompetensfrågorna som är avgörande för en organisations fortlevnad och konkurrenskraft. En kompetensinventering kan vara startskottet för att kunna arbeta med kompetensförsörjning på ett strategiskt sätt. I ett fall där vi skulle kartlägga 2600 personer i fristående företag drev vi detta som ett separat större projekt. I styrgruppen satt ägarna och bakgrunden till kompetensinventeringen var av konkurrens-, och rent affärsmässig karaktär.

En nulägesanalys av organisationen som levererar kompetensutveckling är ett användbart verktyg.

Resultatet av genomlysningen kan vara en ny organisation för kompetensförsörjning eller uppdatering av exempelvis pedagogik, bemanning, utbud, försäljning, marknadsföring, utvärderingar, uppföljning, kostnadskalkyler, alternativkostnader, nyckeltal för utbildningsinvesteringar och/eller tidsplanering.

Det finns många bra metoder för kompetensutveckling, vi kan t ex hjälpa till med:

  • Upphandling av e-learning, skapande av content, pedagogik och struktur inom e-learning.
  • Handla upp, paketera och skräddarsy längre utbildningsprogram. Utveckling kursmaterial som andra tränare kan använda och instruktioner- Train – the – trainer.
  • Metoder för lärande på jobbet.

På Celavi Verksamhetsutveckling har vi bred erfarenhet från kompetensinventeringar och genomlysning av kompetensorganisationer samt förslag till omorganisation, åtgärdsförslag och konsekvensanalyser. Vi har genomfört utredningar och startat upp utbildningsverksamheter inom privata näringslivet, kooperativa verksamheter och statliga verk.

Arbetet görs förstås i linje med vision, strategiska mål och affärsplan/verksamhetsplanering i organisationen.

Undersökningsmetoder är exempelvis enkäter, personliga intervjuer samt workshops. Presentationer sker med fördel muntligt och skriftligt, för flera målgrupper, där undersökningsresultaten är viktiga.

Med rätt kompetens och tydliga strukturer blir både rekrytering och kompetensutveckling lättare. Ständig utveckling och fördjupad kompetens är definitivt ett sätt att möta snabba förändringar.