Vårt sätt att samverka och organisera oss fascinerar och tar mycket av vår tid. Att sätta ihop ett team och leda ett team är en utmaning för alla.

Vi möter ledarskap i olika former under vår livstid och de flesta av oss utövar ledarskap i en eller annan form. Bra eller dåligt ledarskap är subjektivt men ledarskapet är avgörande för ett företags, organisationens eller teamets framgång och välbefinnande.

Vilket ledarskap som behövs avgörs av företagets kultur och utmaningar. Ledarskap och företag är unika, och vi kan hjälpa er till framgång och färre misstag på vägen.

Det finns en avgörande skillnad mellan ett utvecklande och ett konventionellt ledarskap.

Den konventionella ledaren använder mer av piska och morot och hänvisar oftare till plikter och skyldigheter, lagar och föreskrifter än till gemensamma värderingar, mål och intressen. Det får till följd att medarbetarna oftast utför sina uppgifter men att de inte känner någon större motivation att anstränga sig utöver detta. Målet och måluppfyllelsen är förbehållet ledaren. Den utvecklande ledaren får däremot medarbetarna att omfatta samma långsiktiga mål som han eller hon har. Drivkraften och motivationen i arbetet kommer inifrån medarbetarna själva.

För att utvecklas i sitt ledarskap behöver vi teori, tankemodeller och kunskap om oss själva och den verklighet vi lever i. Det personliga ledarskapet tar en hel del kraft och det tar tid att utveckla det till en rimlig trygghetsnivå.

Med ett ledarskap som präglas av krav, belöning och kontroll, kan man när det fungerar bra, nå de mål man kommit överens om på kort sikt. På lång sikt kan man med ett utvecklande ledarskap komma längre.

När vi tar ledarskapet med oss in i en verksamhet som har sin speciella kultur och situation vänds allt kanske upp och ned och det tar tid att orientera sig och förstå sammanhangen. Förändring eller optimering för framgång kräver tydligt ledarskap. Vi arbetar långsiktigt med utvecklingen av ”Ledarskapet” och tillsammans hittar vi hur ledarskapet i ert företag behöver stärkas eller förändras.

Frågorna runt ledarskap är många. På vilket sätt vi arbetar bäst med ledarskapet för att klara uppgiften? Driva projekt och utveckla organisationen och målstyrningen är ledaruppgifter på alla nivåer.

Celavis bredd och erfarenhet borgar för att du får en intressant dialog om ditt och företagets ledarskap och kultur. Ledarskap ska tränas, diskuteras och utvecklas och vi lyssnar gärna.