Genom att göra en DISC-analys får du ökad kännedom om dig själv och andra. Det är viktiga komponenter för att bli bättre på att kommunicera.

Med en personlig DISC-analys lär du dig att:

 • Förstå hur andra tolkar ditt beteende och hur/varför de reagerar som de gör
 • Förstå och tolka andras beteende och varför du reagerar som du gör

Färgerna i DISC-analysen hjälper oss komma ihåg

Analysen är ett mycket lättfattligt och pedagogiskt verktyg för att utveckla kommunikationen i olika sammanhang:

 • Teamutveckling och Ledningsgruppsarbete
 • Projektarbete & Effektivare beslut
 • Ledarskap & Säljutveckling
 • Personlig utveckling & Utveckling av företagskulturer
 • Rekrytering

Insikt om drivkrafter utvecklar teamarbete och ledarskap

Analysen hjälper dig att förstå grunden till att vi får mer energi och känner mer motivation i vissa situationer och har svårt i andra.

Nästan allt vi människor företar oss har sina rötter i vårt värdesystem, från hur vi handskas med våra relationer, till hur vi formar vår yrkeskarriär och relaterar till våra medarbetare, vår familj och våra vänner. Det är våra personliga attityder, intressen, mål och preferenser som styr oss. Genom en relativt enkel självskattning får du och dina kollegor ytterligare ett verktyg:

 • Vad motiverar dig?
 • Känner du igen dina drivkrafter?
 • Vilka är dina starkaste drivkrafter?
 • Överanvändning av drivkraften…
 • Vad stressar dig?
 • Hur kan omgivningen öka din motivation?
 • Hur överensstämmer dina arbetsuppgifter med dina drivkrafter?

DISC visar vad dina inre drivkrafter

Personlighetsanalysen hjälper dig förstå vad som driver dig som person, men även vad som driver andra. Den här insikten kommer att öka dina kommunikativa egenskaper gentemot kunder och medarbetare.

Analysen kommer att utkristallisera vilken, eller vilka, av följande som är just dina drivkrafter:

Ekonomisk

Inriktad på vad som är lönsamt och vill ha avkastning på gjord insats. Tävlar gärna.

Praktisk

Gillar projekt där man skapar/tillverkar. Ser till nyttan.

Kunskap

Vill observera och förstå sammanhang. Söker fakta och information för vetandets skull.

Självförverkligande

Personlig utveckling och välbefinnande är viktigt och söker miljöer där det fungerar.

Omtanke

Särskilt intresserad av andra personers välbefinnande och samspel. Osjälvisk och tjänstvillig.

Makt/Inflytande

Självkontroll viktigt men också kontroll över situation och ibland även över andra människor.

Etisk/Moralisk

Angelägen om rättvisa, regler och strukturer. Bidrar själv i att utveckla regelverk och struktur.

Så går DISC-analysen till

Vi skickar en länk med inloggning till DISC-analysen. När frågorna har besvarats får vi fram en personlig analys på ca 35 sidor som handlar om dig och ditt sätt att prioritera, agera och kommunicera. -Hur du kan uppfattas av kunder och människor du träffar.

Vi ger en en timmes personlig återkoppling av analysen för att lyfta fram personens styrkor och ”svagheter” i olika situationer – vad individen ska tänka på i mötet med olika människor. Vi tittar på utvecklingspotential och formar gemensamt en personlig plan med tydliga mål som stärker den kommunikativa förmågan