Digital transformation handlar om hur den snabba tekniska utvecklingen påverkar hela vårt samhälle, både företagandet och människorna. IT-utvecklingen har gjort att det är möjligt att kommunicera och utbyta tjänster över hela världen betydligt enklare.

Men – det handlar framför allt om att förstå vad som driver och motiverar människor.

Vikten av att anpassa organisationen till omvärlden för att vara konkurrenskraftig och möta kundens förväntade upplevelser.

En kulturell Förändringsprocess – att skapa ett Lean-Inspirerat förhållningssätt

Att digitalisera är att förändra bolaget i grunden och för att det ska bli verklighet behöver ledningen och styrelsen gå i bräschen för förändringen och ha samsyn över vad digitaliseringen betyder. Ett ledarskap som både utmanar och får människor att förflytta sig och gå åt samma håll är också en förutsättning, därför blir behovet av en tydlig vision som kan brytas ned till medarbetarnas dagliga arbete så viktig.

I den gamla verkligheten fokuserar vi på VAD:et vilket ställer till problem och skapar stress i en digitaliserad värld där det inte finns några färdiga svar. Mer effektivt är istället att fokusera på HUR:et, för att skapa erbjudanden som ger kunderna mer och utveckla nya intäktsmodeller under resans gång i en innovationskultur som tillåter förändring. Det gör att frågeställningar som ”hur ska vi organisera oss, vilken typ av kompetens och vilken kultur behöver vi ha” för att kunna uppnå vår vision och våra mål blir desto viktigare.

Med insikten om att digitalisering främst handlar om människor och förändring, var befinner ni er i den digitala mognadsmatrisen?

Kontakta oss på Celavi så ser vi hur vi tillsammans kan ta processen vidare och skapa en passionerad kundresa.