En gemensam nämnare vid förändring är att den alltid börjar på individnivå.

En samlad kraft som tar bolaget i ny riktning uppstår först dock när medarbetare efter medarbetare på alla nivåer i företaget överger gamla sanningar och tar till sig nya sätt att utföra sina arbetsuppgifter på.

Att skapa verklig förändring är svårt, forskning visar att minst 70 procent av alla större förändringsprocesser går i stöpet. För att lyckas behövs en tydlig kontext som styr arbetsprocessen där det mänskliga perspektivet tas i beaktan.

Prosci, en av de ledande auktoriteterna inom förändringsledning har en 3-stegsmodell som bygger på studier av 100-tals framgångsrika förändringsprojekt. Modellen fungerar som stöd för att planera de tre olika faserna i en förändring som behöver gås igenom; -förberedelser för förändring, -hantering av förändring och slutligen -att stärka och befästa förändringen.

Kontakta oss på Celavi så ser vi hur vi tillsammans kan ta processen vidare.

Vi är specialister på förändringsledning och har gedigen erfarenhet av att hantera förändringsprocesser inom både privat och offentlig sektor.