Beskrivning

I denna utbildning ökas förståelsen för ekonomiska begrepp, samband och nyckeltal, samt resultaträkningen och balansräkningen och hur dessa rapporter hänger ihop.

Dessutom syftar utbildningen till att förbättra den ekonomiska kommunikationen.

Genom att öka förståelsen för kopplingen mellan verkliga händelser i vardagen och lönsamhet respektive betalningar, kan rätt beslut tas i vardagliga situationer i småföretaget. Skillnader i förutsättningar, vad som ska mätas och vilket beteende och vilka beslut/styrning som är relevanta i olika branscher belyses. Större fokus i det egna agerandet kan skapas och större lönsamhet kan vara följden av förståelse för det unika i den egna affären.

Fyll i formuläret för att få mer information.