Framgångsrika företag stannar aldrig.

Utveckling och förändring är en del av företagets DNA och värdegrund.   Nyfikenheten – viljan att förändra och förbättra är stark – när man känner sig involverad och delaktig!

Många känner på sig att man borde göra något men alltför många gör inget förrän det är för sent . Framgångsrika affärer kommer av strukturerad affärsutveckling och uppföljning, som vi hellre kallar målstyrning. Affärsutveckling kan inkludera allt som görs i ett företag för att skapa fler, större och lönsammare affärer… men var man ska börja?

För att öka möjligheten till att det ”nya” erbjudandet/idén – lyckas etablera sig framgångsrikt på marknaden, är det viktigt att analysera,

  • Marknaden – hur ser den ut, målgruppen, kundsegment, konkurrenter, försäljningsstrategi
  • Erbjudandet – vad innehåller det, vilket värde för målgruppen/kunden, prissättning
  • Verksamheten – organisation runt idén, affärsmodell, resurser/insatser

Inom varje ”område” finns det ett antal viktiga frågor och aktiviteter som måste klargöras.

Celavi startar alltid med en insiktsanalys, mer eller mindre omfattande som tydliggör var, hur och vad ni behöver utveckla.

Framgångsrik affärsutveckling behöver synliga resultat –  vi använder en affärsutvecklingsmodell som bygger på 4 faser,

  • idéfasen – hur beskriver vi idén – så att övriga i bolaget förstår värdet och vad vi vill göra
  • Konceptfasen – håller affärsidén, ger den ett mervärde, är det genomförbart
  • Utvecklingsfasen – från koncept till säljbart erbjudande
  • Kommersialisering – försäljningsinsatser, etablering marknad, vidareutveckling av erbjudande och verksamhet

I varje fas har vi en lista med nyckelfrågor och aktiviteter. Frågor som bör vara i fokus.

Alla frågor och aktiviteter måste hanteras om idén skall lyckas – nå framgång.

När vi lämnar er har ni en tydlig plan och tydligt mål för en förflyttning från nuläge till ett nytt läge med mer framgångsrika affärer.

Våra konsulter har erfarenhet av att hjälpa företag med alla olika situationer som man kan stöta på under en affärsutvecklingsprocess. I modellen har vi räknat upp några områden som man behöver titta närmare på för att nå – Tillväxt & Lönsammare affärer.

 

 

Ladda ner guiden "Viktiga steg för att lyckas med din affärsutveckling"