Beskrivning

Syftet med utbildningen är att ge deltagarna kunskap och insikt om hur en effektiv målstyrningsprocess sätts upp och genomförs.

Skillnader mellan olika mål och hur olika mål kan konkurrera med varandra. Hur övergripande mål bryts ned till engagerande del- och individuella mål.  

Deltagarna får kunskap i hur företagsunika KPI (nyckeltal) konstrueras för uppföljning och som en del i målstyrningsprocessen.

Vidare får deltagarna kunskap och insikt i grunderna för styrmodellering, processtyrning, kartläggning av nuvarande processer, förbättringsarbete, samt styrning mot effektivare processer för ökad effektivitet och lönsamhet.

Fyll i formuläret för att få mer information.