Tillväxt genom export

Vill du utveckla ditt företag genom att börja exportera dina produkter eller tjänster? Ser du en möjlighet att få ut ert erbjudande på den internationella marknaden?

Svenska företag har goda möjligheter till ökad tillväxt genom internationalisering och export. På Celavi har vi stor erfarenhet av internationalisering av företag och produkter. Vi hjälper dig med allt från att hitta lämpliga exportmarknader och partners till att vara din exportchef med ansvar för hela säljprocessen.
Nyckeln till lyckosam export är att välja rätt partner. Rätt samarbetspartner får man genom ett bra urval. Celavi har kontakterna och kunskapen som ger dig de bästa möjliga förutsättningarna när du tänker etablera dig på en ny marknad.

Tjänstepaket

Celavi har utvecklat 3 st ”kom-igång” paket som gör det enkelt för dig att hitta rätt partner och komma igång med din internationalisering. Du behöver bara ta ställning till är om du är redo att börja sälja i andra länder, om du vill göra jobbet själv eller om du vill ha hjälp med det som känns okänt och tidskrävande.

PARTNER BAS

  • I paketet ingår:
    Namn och kontaktuppgifter på mellan 10 och 20 företag som kan vara intressanta för att distribuera dina produkter eller tjänster i det land som du har valt. Vi tar fram företagen och du tar över processen, knyter kontakter och sköter alla diskussioner.

PARTNER PLUS

  • I paketet ingår:
    Inbokade möten med 10 företag som är intresserade av att distribuera dina produkter i det land som du har valt. Vi hittar företagen, bokar mötet så att du kan fortsätta diskussionen.

PARTNER KOMPLETT

  • I paketet ingår:
    ”All inclusive” Berätta vilket land du vill etablera dig i så gör vi gör jobbet. Vi driver processen så långt du önskar.
Ladda ner guiden "Så blir du framgångsrik i din etablering på nya marknader"