Lean som ram och riktning
– en filosofi för kontinuerlig utveckling av individer och verksamhet

Beskrivning

Lean är en arbetsmetod som tar helhetsgrepp på leverans, kvalitet, hållbarhet, effektivitet för medarbetare och verksamhet. Ett helhetsperspektiv som ger riktning för att utnyttja befintliga resurser mer effektivt. Centralt i Lean är att ta bort det som inte skapar värde för kunden eller mottagaren och istället hela tiden arbeta för att öka värdet av slutleveransen, produkten eller tjänsten.

When it comes to evolution, “it is not the strongest or the most intelligent who will survive but those who can best manage change,” maintained naturalist Charles Darwin.

Kursinnehåll

Kursen består av 4 block a 4 timmar i veckan.
BLOCK – A: Grunderna i Lean
BLOCK – B: Processer, kundvärde och värdeflöde
BLOCK – C: Verktyg Ständiga förbättringar, Inbyggd kvalitet, Jämna flöden, Vattentrappan, visualisering mfl
BLOCK – D: Ledarskap, beteenden och framgångsfaktorer

OBS! Det ingår även 1 tillfälle till individuell coaching.

Arbetssätt

Vi varvar teori och praktik och förstärker lärandet med reflektion och hemuppgifter. Lean är en ledningsfilosofi där problemlösning och utveckling är en naturlig del av det dagliga arbetet. Varje medarbetares kunskap och engagemang är avgörande för framgång och resultat.

Mål med utbildningen

  • Kunna urskilja vad som krävs för ett genuint och insiktsfullt förbättringsarbete.
  • Pröva metoder och verktyg för ett engagerat förbättringsarbete.
  • Tillämpa PDCA i det egna lärandet.
  • Underlag för hur Lean kan introduceras i egen verksamhet.

Passar dig som…

Det här programmet riktar sig till dig som är ledare, verksamhetsutvecklare, eller arbetar i en Lean inspirerad verksamhet. Du som vill sätta dig in mer i både verktygen och de bakomliggande tankegångarna för att stötta just din verksamhet till förändring.

Förberedelser/Förkunskaper

  • Inga förkunskaper krävs
  • Allt material får du på plats under utbildningen.
  • För att erhålla diplom om genomförd kurs krävs 100% närvaro samt ett avslutande hemarbete.

Pris: 10 000 kr (Priser för privata kunder inkluderar moms för företagskunder exkluderar priset moms)

Anmäl ditt intresse i kontaktformuläret. Din anmälan är inte bindande.

 

OBS! Om ditt företag vill ha en anpassad Lean utbildning. Kontakta oss via formuläret.