Med målstyrning menar vi att man har ett systematiskt sätt att i vardagen arbeta med sina mål och planer.

Någon sa… att planer är överskattade men planering är nödvändig – det håller vi med om. Det är dock under förutsättning att man har förmågan att genomföra det man planerar.

Överenskomna mål utan styrning och uppföljning – leder till dåligt fokus!

Gemensam syn är guld värd

På vårt handfasta och jordnära sätt tror vi att en gemensam syn på VARFÖR målstyrningen inte fungerar tillfredsställande – är ett bra sätt att utvecklas.

Bli överens om hur ni löpande ska förbättra er målstyrning och hur ni följer upp definierade aktiviteter. Då är sannolikheten stor att ni över tiden kommer att utvecklas bättre och bli effektivare än era konkurrenter.

Målstyrningens pusselbitar

Oavsett om det handlar om företagsutveckling, organisationsutveckling, personalutveckling, affärsutveckling eller bara normalt arbete med affärsplanering, så är målstyrning en avgörande funktion för såväl små som stora verksamheter. Det är frestande att tro och hålla fast i något som ter sig konkret.

Vi har definierat 8 områden som ”målstyrningens pusselbitar”:

pusselbitar

Inom varje område har vi beskrivit 6 olika stadier – från outvecklad till sofistikerad. Vi hjälper till med att ge en sammanfattande bild av nuläget.

Resultatet blir en gemensam syn på och insikt om nuläget samt tydliga prioriterade förbättringsområden.