Den höga förändringstakten ökar dramatiskt behovet av erfarenhetsutbyte och det blir allt mer värdefullt att få draghjälp av andras kompetens. Kraftverket är en praktisk form av mentorskap.

Tidspressen gör att vi många gånger som beslutsfattare inte ger oss själva tiden att ta ett steg tillbaka och ägna oss åt att tänka.

Ett moment 22 kan tyckas:

Ökad förändringstakt betyder ökad tidspress – tidspressen leder till att vi prioriterar bort tid att tänka när den behövs som bäst.

Tid för reflektion inbokad i almanackan – en väg till framgång!

Kraftverket syftar till att i strukturerad form få dina aktuella frågeställningar objektivt genomlysta av ca 10-12 nätverkskollegor.

En annorlunda och praktisk form av mentorskap i grupp.

  • Du får tillgång till en bank av synpunkter och erfarenheter samlade vid de möten gruppen har.
  • Kraftverket består av 5-6 träffar under året, både heldagar och ibland med övernattning för att skapa bra dynamik i grupperna.
  • Du får hjälp att avsätta tid till att tänka igenom aktuella frågeställningar viktiga för dig och ditt företags framtida succé.
  • Du har förhoppningsvis etablerat en god relation med övriga i nätverket som bollplank ”ad hoc” mellan våra möten.
  • Kanske allra viktigast – du har tillgång till flera ”extra hjärnor” som reflekterar, ställer frågor och bidrar med sina erfarenheter och sin kompetens som stöd för dina beslut. Att nå nya insikter och tänka i nya banor leder till nya framgångar!

Sammansättningen av en lämplig grupp, diskussionsledning, dokumentation och styrning av gruppen mot konkreta resultat ansvarar vi för.