Celavi Verksamhetsutveckling har fått förtroendet av Nyköpings kommun att bygga upp, organisera, bemanna och inledningsvis även driva en ny verksamhet!

Campus Nyköping Företag (CNF)  

Bakgrunden till verksamheten är alla utredningar pekar på är att det största hindret för företagens tillväxt är kompetensförsörjning. De saknar arbetskraft med rätt kompetens. Samtidigt uttrycker merparten av företagen att den interna kompetensutveckling är en av deras största möjligheter för tillväxt.

Syfte med CNF är att vara ett konkret stöd till näringslivet inom kompetensförsörjnings- och deras interna kompetensutvecklingsprocess. Vår övertygelse är att med rätt kompetens i företag skapas de bästa förutsättningar för hållbar tillväxt. Vårt uppdrag är att tillsammans med företagen hitta effektiva lösningar för detta, med fokus på affärsnytta.

Visionen för Campus Nyköping Företag är: Här finns Sveriges mest kompetenta företag.

Grunden för CNF:s varumärkeslöfte är:

  • Genom att alltid ha ett affärsperspektiv är vi relevanta för näringslivet.
  • Vi arbetar tillsammans med företagen för att hitta effektiva lösningar.
  • Vi vill att företagen inser affärsnyttan med att arbeta strategiskt och strukturerat med kompetensförsörjning och kompetensutveckling som en integrerad del i affärsplan och affärsmodell. Vi vill stödja dem i processerna att ta fram strategiska kompetensförsörjningsplaner.
  • Vi arbetar med helhetslösningar, vilket bland annat innebär att vi tillsammans med Arbetsförmedlingen och näringslivet skapar förutsättningar för nyanlända/arbetslösa att bli anställningsbara inom branscher med kompetensbrist. Vi initierar och erbjuder ledarutvecklingsprogram, specialbranschutbildningar, digitaliseringsstöd och samarbetsformer mellan näringsliv och akademin.

Aktivitetsmässigt innebär det att en mängd olika projekt drivs inom CNF:s regi, men alltid på initiativ och delaktighet från näringslivet.

Exempelvis: driver CNF ett arbetsintegrerat socialt företag för bygglärlingar, kompetensutvecklingsprojekt för citybutiker, utbildning/praktik till restaurangbiträde, kockar, hotellreceptionister och serveringspersonal, digitaliseringsprojekt i samarbete med Mälardalens högskola, branschanpassade ledarutvecklingsprogram, med mera.  En återkommande aktivitet är att vara ett stöd för företagen vid deras process med att ta fram en strategisk kompetensförsörjningsplan, som är helt intrigerad i deras affärsplan och affärsmodell.

Uppdraget påbörjades augusti 2017 och är pågående.