Att processorientera en organisation är ett stort arbete som tar mycket resurser i anspråk. Grundprincipen säger att linje och projekt kvarstår men arbetssätten skapas och utvecklas istället i processer. Ur linjen flyttas således verksamhetens Hur?. Väl etablerat finns en lång rad fördelar och vinster att hämta men organisationen måste vara beredd på att vägen dit kan vara lång och krokig.

Däremot kan varje verksamhet – oavsett bransch och storlek – genomföra en enkel kartläggning av hur den egna processkartan skulle kunna se ut. Med detta följer ett forum att uppmärksamma och diskutera viktiga faktorer avgörande för framgång samt bättre förstå hur varje medarbetare och enhet hänger ihop och bidrar. Dessutom är det en utmärkt struktur att ha som utgångspunkt vid större förändringar, nya satsningar och dylikt.

I den här guiden finner du 5 steg som leder fram till en huvudprocesskarta plus ett avsnitt om vad som krävs ytterligare för att processerna skall fungera operativt. Efter de 5 stegen är det meningen att ni dels skall kunna se verksamheten med delvis nya ögon, dels gå tillbaka och arbeta med varje moment mycket mer i detalj.