Efter den senaste tidens massiva #MeToo-kampanj både i Sverige och internationellt där kvinnor och män vittnat om hur de utsatts för sexuella trakasserier kommer strålkastarna sannolikt att riktas på alla former av trakasserier, diskriminering och kränkningar på arbetsplatsen. En fråga som varje arbetsgivare ställs inför är,

Hur förebygger jag så att det inte sker på min arbetsplats och vad gör jag om det har skett?”.

Enligt diskrimineringslagen har arbetsgivaren ett ansvar att förhindra diskriminering, trakasserier och repressalier. Diskrimineringsombudsmannen är tillsynsansvarig och kan komma att begära ut rutiner samt riktlinjer och även kontrollera hur arbetsgivarna agerar vid kännedom om att en medarbetare upplever sig trakasserad av en medarbetare.

Rehabakademin bjuder in till två inspirationsföreläsningar med bakgrund i #MeToo och #Tystnadtagning.

Föreläsare är arbetsrättsexpert Dag Calminder från Celavi Verksamhetsutveckling AB och arbetsmiljöspecialisterna Karin Molander och Marita Tirén från Rehabakademin.

Unknown

#1 – INNAN DET SKER EN KRÄNKNING

Den första föreläsningen tar avstamp i ett arbetsmiljö- och arbetsrättsperspektiv och kommer att ge tips för hur man kan förebygga uppkomsten av diskriminering och trakasserier på arbetsplatser.

Innehåll

  • Praktiska verktyg för att förebygga uppkomst av diskriminering och trakasserier
  • Yttrandefrihet vs. sekretess
  • Vilka krav ställs på dig som arbetsgivare?
  • Rättsfall
  • Diskussion (kultur, språkbruk, karriär)

Datum/Tid: Den 18 januari 2018, frukost serveras från kl 07:30. Seminariet mellan kl 08.00-09.00.

Anmälan görs till: jessica.ulvhag@rehabakademin.se senast den 10/1- 2018

 Var: Hos Rehabakademin. Korta gatan 9, 2 tr, Solna. T-bana Solna Strand

 

#2 – NÄR DET HAR SKETT EN KRÄNKNING

Den andra föreläsningen inriktas på arbetsrätt, krishantering och diskrimineringslagen och kommer att ge tips på hur man ska agera vid en kränkning. Seminariet inleds med afternoon tea och avslutas med en diskussionsstund där du har möjlighet att ställa frågor.

Innehåll

  • Hur ser de rättsliga kraven ut på dig som arbetsgivare?
  • Vad gör vi om det inträffar?
  • Hur fortsätter vi bedriva verksamheten efter en händelse?
  • Etik, krishantering
  • Sekretess vs kommunikation

 Datum/Tid: Den 8 februari 2018, afternoon tea serveras från kl 14.30. Seminariet mellan kl 15.00-16.00

Anmälan görs till: jessica.ulvhag@rehabakademin.se, senast den 1/2-2018

Var: Hos Rehabakademin. Korta gatan 9, 2 tr, Solna. T-bana Solna Strand

VÄLKOMMEN!