Hur man sätter pris är helt avgörande för alla verksamheter!

Det finns få beslut i ett företag som har så stora konsekvenser, det kan skapa förutsättningar för tillväxt, vilken kvalité som ska erbjudas, vilken uppfattning kunder har om ditt erbjudande och givetvis resultat och lönsamhet, med mera. Ändå behandlas prissättning ganska rutinmässigt i många företag. Allt ifrån att prova sig fram, gissa, följa sina konkurrenter eller helt kostnadsbaserad.

Prissättning är en avgörande del i företags affärsmodell. Vi ser framgångsrika företag arbete med olika prismodeller till sina kunder. Hur ett förtag tar betalt och hur det Prismodellen utformning blir en mer av en konkretisering av relationen mellan två affärspartners, kund och leverantör.

Att utveckla en prismodell i samstämmighet med affärsplan och affärsmodell innebära att se över ett flertal variabler

Exempelvis:

  • Ska kunden betala för en helhetslösning eller för varje komponent för sig?
  • Hur länge har kunden rättighet att använda produkten eller tjänsten?
  • Hur ska priset sättas – en prislista, genom kunden väljer till eller väljer bort olika delar i erbjudandet eller genom förhandling?
  • Ska det vara ett fastpris eller ska det finnas rörliga delar i priset?

Det är inte endast vid prissättning mot sina kunder där valet av prismodeller är avgörande och strategisk, lika avgörande är hur kostnaderna utvecklas. Dessa avgörs till stor del av de prismodeller som gäller vid inköp av olika resurser.

Vad ska avgöra ett inköp eller upphandling: anläggningens grundpris eller livscykelekonomi enligt ett visst antagande?

Betalningsflöden, riskfördelning eller flexibilitet av en del parametrar som leveranstidpunkt, servicenivå, med mera.

Ladda ner guiden "VD - Så gör du ett lönsamhetslyft"