Vi är specialister på förändringsprocesser Vi förflyttar verksamheter till önskat läge och framtid. Vi coachar företag till ökad försäljning genom kompetensutveckling, målstyrning och tydliga processer. Vi utvecklar ledarskapet hos ledning och individer för att möta förändring och framtid Vi bygger framgångsrika verksamheter genom målstyrda organisationer

Hållbar Tillväxt, Effektiva organisationer & Ökat Resultat

-hur fokuserar ni på tillväxt & lönsammare affärer? 

Passion, respekt, mod och öppenhet är nödvändigt för att utveckla verksamheter, affärer och människor

När vi utvecklar verksamheter fokuserar vi både på affären och människorna eftersom resultat skapas av människor. Vi vet att tillväxt och hållbar förändring skapas genom tydligt ledarskap, målstyrning, validerade processer, kommunikation, medarbetare som trivs och nöjdare kunder.

Celavi tar fram strategier och aktiviteter som resulterar i – Tillväxt, Effektivare Organisation & Ökad Lönsamhet!

Vi ser till att ni får fram och nyttjar den potential som varje medarbetare har och besitter!

-Hör av dig så berättar vi mer hur vi gör för att lyckas!  https://www.celavi.se/kontakt/

Filosofi och förhållningssätt

Vår filosofi är att vi utgår från målet, identifierar aktiviteterna, skapar förutsättningar och följer upp. Enkelt och lätt att använda i alla sammanhang där man behöver se en förändring för att nå lite längre. Modellen fungerar lika bra på affärer, organisationer som på team och individer. Utgångspunkt är kundens och medarbetarnas verklighet. Vi hyser stor tilltro till och respekt för våra kunders, organisationens och medarbetarnas förmåga och ser det som en förutsättning för att lyckas. Engagemang och uppriktighet är viktigt för oss och vi är opretentiösa och enkla i vårt förhållningssätt till våra kunder och oss själva.

Vårt erbjudande

Vi är experter på förändringsprocesser.

Vi kan affärsutveckling, ledarskap, försäljning, service, målstyrning, och kommunikation.
Vår kärnkompetens är förändringsarbete och hållbar tillväxt med lönsamhetsfokus. Ofta har man en tanke om vad som måste förändras och det är lätt att utgå från sina personliga erfarenheter. Ett långsiktigt förändringsarbete bygger på insikter om både verksamhetens och medarbetarnas styrkor, svagheter och drivkrafter.

Vårt erbjudande fokuserar på Tillväxt, Försäljning, Organisation och Ledarskap, fyra områden som är avgörande för framgång.

Kundupplevelsen – är avgörande!

  • Insiktsresan – tillväxt genom insikt
  • Affärsutveckling för ökade intäkter
  • Försäljning och ökad lönsamhet
  • Säljande service och nöjdare kunder
  • Organisationsutveckling och målstyrning
  • Ledarskap och kommunikation

Konsultteamet

Celavi’s ambition är att vara de som bäst förstår företag, organisationer och individer i frågor som rör strategi- och verksamhetsutveckling, försäljning, kommunikation och ledarskap. Våra konsulter kan sina saker, förenklar, underlättar och förstår er krävande vardag. Konsulterna har kunskap och erfarenhet inom många olika områden samt ett brett nätverk av skickliga samarbetspartners. Allt för att kunna forma det team som kan ger er den bästa lösningen för ert förändringsarbete och för att nå er målbild.

Våra kunder finns i näringslivet och i den offentliga sektorn. Det kan vara fåmansbolag, medelstora eller stora företag och organisationer. Ett enkelt, jordnära och ödmjukt tillvägagångssätt passar de flesta när man vill utveckla människor, relationer och affärer.

Tillväxt genom fokus på resultatet
Bättre affärer och nöjdare kunder
Organisationen, struktur, förändring, optimering
Ledarskap och medarbetskap
Kommunikation och samverkan
Effektivitet genom fokus på processerna

Nyheter

Insiktsbloggen

Samarbetspartners