Vad är orsaken till att vissa grupper lyckas där andra inte gör det?

Varför är vissa avdelningar eller affärsområden framgångsrika medan andra är mindre lyckosamma? Det finns många management-skolor som försöker beskriva sin syn på hemligheten bakom det framgångsrika teamet.
De mest uppenbara förklaringarna kan härledas till de materiella värden som finns i verksamheten såsom tillgången till likvida medel, materiella resurser eller intern infrastruktur.

Den djupaste orsaken till fenomenet ligger dock på en mer immateriell nivå. En modell som kan vara användbar för att belysa detta kallar vi för Framgångsrika team som identifierar sex kännetecken på framgångsrika team: