Tanke, affärsidé, konceptutveckling och kommersialisering.

Varje affärsidé, varje möjlighet är unik. Ibland går det snabbt att gå från idé till kommersialisering.
I andra fall är det svårt att hitta fram och det tar lång tid. Den viktigaste faktorn är företagets och entreprenörens starka vilja att få idén bli verklighet, att komma ut på marknaden och sälja tjänsten eller produkten.