Har små egenföretagare tid och möjlighet att prioritera egen utveckling?

Även den lilla företagaren inser att det är viktigt att hänga med i utvecklingen men kanske är tiden svår att prioritera.

I Norduppland har 350 småföretag lagt 35000 timmar under 3 års tid på kompetensutveckling

Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt för solo-, och mikroföretag har genomförts i kommunerna Tierp, Östhammar, Heby och Älvkarleby. Projektet har letts på ett utmärkt sätt av Affärskompetens.Nu och kurserna har genomförts i små egna trevliga lokaler i projektet i Stationshuset i Tierp och i företagshuset Tornvillan i Östhammar. Alltid med ett välkomnande värdskap av personal från Affärskompetens.Nu

Grunden till framgången

  • Ett viktigt och aktuellt innehåll som företagarna själva önskat inom sina egenvalda behov och ämnesområden
  • Att det handlar om deras vardag
  • Att kurserna är korta, lättförståeliga med bra pedagogik som lockar till aktivt deltagande
  • Att grupperna är små & att kurserna genomförs på orten
  • Att kursanordnaren har ett stort engagemang, ett trevligt personligt uppsökande sätt och bemötande

Ja – då kan det lyckas!

Flera externa utbildningskonsulter

Celavi Verksamhetsutveckling fick förmånen att vara med som en av utbildningsleverantörerna och byggde upp en hel ekonomiskola och lönehantering samt utbildningar i service, coachning och rekrytering – helt utifrån behoven i företagen, och löpande efterfrågat nytt innehåll och utvecklat fördjupningskurser. Vi levererade drygt 60 utbildningar/kurser. Med i utbildningsprogrammet fanns dessutom kurser inom marknadsföring, försäljning, IT och ledarskap.

Vad har hänt i företagen efter kurserna?

Kursdeltagare berättar hur de utvidgat sina verksamheter med nya företag, fått igång försäljningen, hittat återförsäljare och omarbetat sin prissättning som resultat av deltagande i projektet. Företagen använder också nätverket av de övriga företagare som deltog, hittat olika samarbeten, nya leverantörer och fått in nya kunder.

Ungefär 80 % av projektets ca 350 deltagande företag uppger att de har ökat sin lönsamhet.

Projektet avslutades i juni 2019 så nu är utmaningen för företagen själva att stötta varandra till fortsatt utveckling.