De flesta företag har en ambition att växa.

Att växa med såväl ökad omsättning som bättre vinst står högt upp på önskelistan. Många företag i Sverige har börjat sin bana på det lokala planet. Man sålde till kunder som fanns i sitt närområde. I takt med att man blev framgångsrik med sin produkt eller tjänst så började man titta över ”staketet”. Lite beroende på resurser så började man oftast att titta lite mer regionalt. Man sökte nya kunder eller samarbetspartner i intilliggande distrikt och med tiden blev man också rikstäckande. Framme vid målet att ha kunder i hela landet kom nästa frågeställning.

Hur kan vi gå vidare med fortsatt tillväxt?

Nya applikationer och användningsområden för produkten blir ofta en källa för nya kunder och ökad försäljning.

I arbetet med att söka nya kunder, först lokalt och sedan regionalt och nationellt skaffar sig företaget en stor erfarenhet om de behov och möjligheter som finns på marknaden. Genom arbetet med att hitta nya applikationer för sin produkt eller tjänst har man ytterligare breddat kunskapen och har som resultat ofta fått en marknad som är väsentligt större än den man ursprungligen såg.

I ambitionen att växa kommer nu nästa steg.

Att ge sig ut på den internationella marknaden. För många mindre företag uppstår ofta här en osäkerhet. Hur gör vi för att på bästa sätt nå nya kunder på en ny marknad? Svaret ligger ofta i att göra på samma sätt som man gjorde på sin hemmamarknad. Om behovet finns på hemmamarknaden och om produkten eller tjänsten inte är alltför lokalt, regionalt eller nationellt anpassad finns med all säkerhet även en marknad utanför Sveriges gränser.

Frågor som man relativt tidigt behöver fundera på är hur man skall bearbeta den nya internationella marknaden. Liter förenklat kan man dela upp frågan i två delar.

  1. Vilken eller vilka marknader ska vi titta på först?
  2. Hur ska vi bearbeta dom?

Den senare frågan kan i sin tur delas upp i delfrågor.

  1. Skall vi använda oss av vår befintliga organisation och säljkår?
  2. Skall vi arbeta genom samarbetspartner. Distributör/agent.
  3. Ska vi sätta upp en egen nationell organisation i de länder vi har identifierat som lämpliga marknader?

När man väl har kommit fram till beslut om dessa frågor så har man kommit en lång väg in på sin tillväxt via internationalisering. Nu återstår ”bara” det roliga arbetet med att sätta igång!

Ladda ner guiden "Så blir du framgångsrik i din etablering på nya marknader"